Klauzula informacyjna


Dane osobowe osób korzystających ze strony biggroup.pl są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). BIG Group Sp. z o.o. Sp. k. dokłada najwyższych starań w celu ochrony danych osobowych
i informacji, które gromadzi.

1. Administratorem danych osobowych jest BIG Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-853) ul. Poznańska 58a/1, NIP 9721220535, tel. 784-784-244, e-mail: info@biggroup.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie w formularzu kontaktowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO);
b) świadczenia oferowanych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, RODO).

3. Administrator przetwarza otrzymane dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba również numer PESEL, NIP i REGON. Podanie danych jest niezbędne do odpowiedzi na przesłane zapytanie, zawarcia umowy, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach odmowa ich udostępnienia lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazanie odpowiedzi, zawarcie umowy i realizację usług nią objętych.

5. Administrator nie ujawnia przekazanych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Może natomiast powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie Administrator zobowiązuje się do ich usunięcia.

7. Osobie, która przekazała dane osobowe przysługują następujące prawa:

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Administratorowi
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Wobec podanych danych osobowych nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.