Mycie okien i nasi alpiniści.

Mycie okien

Bardzo często zdarza się, że mycie okien nie może odbyć się przy użyciu standardowych środków ani sposobów.

Dlaczego?

  • drabiny powyżej szóstego metra są bardzo niebezpiecznymi sposobami pracy
  • ręczne wysięgniki/myjki powyżej dziesiątego metra są bardzo niestabilne a przy tym niedokładne
  • wysięgniki koszowe lub nożycowe są kosztochłonne a ponadto wymagają wydzielenia bezpiecznego i szerokiego placu – co przy bieżącej działalności mytych obiektów jest praktycznie niemożliwe.

Z kilku powyższych oraz wielu niewymienionych tutaj powodów, alpinistyczne czyszczenie okien, witryn oraz elewacji jest praktycznie jedyną możliwą i ekonomicznie uzasadnioną opcją. Mycie okien przy użyciu dostępu linowego jest najmniej uciążliwym sposobem czyszczenia dla działalności obiektu. Alpiniści wygradzają podczas mycia jedynie kilkumetrowy okrąg zagrożony spadkiem drobnych elementów bądź nieczystości z elewacji. Liny natomiast instalowane są bez szkód dla elewacji. Czyszczenie jest najdokładniejsze z możliwych gdyż człowiek jest najbliżej mytej powierzchni. Biorąc także pod uwagę wydajność, alpinistyczne czyszczenie elewacji okazuje się bardzo ekonomicznym rozwiązaniem.

Nie pozostaje nam nic innego jak polecić nasze usługi przy wszelkich pracach utrzymywania czystości i mycia okien w trudno dostępnych miejscach. Wystarczy po prostu się do nas odezwać korzystając z zakładki KONTAKT.